You2Play.com

You2Play.com เมื่อก่อนเป็น Database ที่ซับซ้อนใช้งานยาก และเขียนด้วยระบบ Expression Engine (EE) จึงได้ดำเนินการ จัดการ Database ใหม่ทั้งหมดแต่ยังเก็บข้อมูลเดิมไว้อย่างครบถ้วนที่มีกันมายาวนานถึง 5 ปี และได้ใช้ Framework ตัวใหม่ที่เรียกว่า Codeigniter (CI) จนถึงปัจจุบัน นั่นเอง. การ Develop เน้นถึงการ Optimize สูงสุด เมื่อลองประมวลผลกับ gtmatrix.com พบว่า You2Play มีระดับการเขียน Coding ระดับ A เลยทีเดียว. You2Play.com เป็นแหล่งรวมศิลปินนอกสังกัด แสดงผลงานเพลงกันอย่างเปิดเผย มีจำนวนผู้เข้าชมสูงถึงวันละ 7 – 8 หมื่นคน ดังนั้น Coding จึงจำเป็นต้องเขียนให้ประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด