Review รีวิว Microsoft Surface Pro III ทั้งข้อดีและข้อเสียก่อนตัดสินใจ

Microsoft Surface Pro III

 

Review นี้จะไม่สอนเกี่ยวกับการใช้งานปรับ Settings นะครับ ถ้าอยากรู้ว่าทำยังไง เช่น ให้เปิดเครื่องมาแล้วเจอ Mode Desktop เลย ก็สามารถไปถามอากู๋ได้ ส่วน Review นี้ จะบอกเล่าประสปการณ์การใช้งาน Surface Pro III ทั้งข้อดีและข้อเสียของมันอย่างเป็นกลางที่สุดเลย ;p

Continue reading