bosZa

เว็บไซต์ เอาไว้เก็บ ข้อมูล ลิงค์ สำคัญๆ ลักษณะการทำงานคล้าย Bookmark ที่มีอยู่บน Browser แต่สามารถนำไปใช้ได้ทุกที่ เพราะข้อมูลจะอยู่บน Server ไม่ใช่ภายในเครื่อง ผู้ใช้สามารถจัดเรียงตำแหน่ง Folder ที่เก็บ Bookmark ได้อย่างอิสระ โดยวิธีการ Drag & Drop ใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก 🙂

LMMS

โปรแกรมแอนดรอยด์ เขียนแบบ Native Application ซึ่งจะทำงานได้เร็วกว่าพวก Hybrid Application ทำเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลสภาพพื้นผิวถนนจากสถานที่จริง แล้วนำกลับมา Sync ข้อมูลผ่านเครือข่าย