TOP ONE INTER

tour-314x1024

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่ต้องการนำเสนอทัวร์ที่ชัดเจนว่ามีอะไรบ้างให้ผู้เข้าชมไม่ต้องค้นหาให้มากมายนัก จึงออกแบบมาให้มีการนำข้อมุลมาแสดงให้เห็นในหน้าแรก และมีการนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ มาไว้รวมกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราพาคุณไปทุกที่]
[Colour: ชมพู ขาว]

Company: TOP ONE INTER

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -