PICHAYANAN

[Concept Design: เว็บไซต์เป็นเว็บขายเครื่องสำอางออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าเป็นเว็บไซต์ขายเครื่องสำอางที่เป็นธรรมชาติโดยใช้ไม้มาเป็นพื้นหลังและมีรูปดอกไม้เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขีึ้น ลูกค้าต้องการให้ออกมาดูเป็นแนวเกาหลีเพื่อให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ที่นำมาขาย ซึ่งเป็นเครื่องสำอางเกาหลี]
[Colour: ชมพู ขาว ครีม]

cosmetic-431x1024