Ebay Marketing System

ระบบ E.M.S. นั้น สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างลงตัว ผู้ส่งพัสดุสามารถอัพเดทสถานะผ่านทางมือถือได้อย่างสะดวก ระบบ E.M.S. สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการขายของทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหน้า Dashboard สำหรับแสดงผลรวมของ ต้นทุน กำไร สินค้าชิ้นไหนเป็นที่นิยม ควรเก็บใน Stock เยอะๆ

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้