CHOCCOBEE

[Concept Design: เว็บไซต์เป็นเว็บขายเครื่องสำอางออนไลน์ ออกแบบตามธีมที่ลูกค้าส่งมา แสดงให้เห็นว่าเป็นเว็บไซต์ขายเครื่องสำอางที่ดูน่ารัก สดใส สนุกสนาน เหมาะกับวัยรุ่น ลูกค้าต้องการให้ออกมาดูเป็นแนวเกาหลีเพื่อให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ที่นำมาขาย ซึ่งเป็นเครื่องสำอางเกาหลีของแท้ 100%]
[Colour: ชมพู ขาว]

choccobee