CANON

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์แสดงเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์นั้นเท่านั้น ซึ่งบอกถึงความสามารถ คุณสมบัติ ซึ่งโดยตัวของผลิตภัณฑ์เองนั้นอยู่ภายใต้ยี่ห้อดังเราจึงออกแบบให้ดูทันสมัย แปลกตาในเรื่องของรูปแบบการนำเสนอ และเพิ่มลูกเล่นการเคลื่อนไหวให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น]
[Colour: ดำ เท่า แดง]

Company: CANON

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -