Apple รุ่นแรกถูกขายไปด้วยราคา 20 ล้าน!!!

Breker_Apple_auction_508

สำหรับการขายเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกนี้ ถูกจัดขึ้นในงานประมูลประเทศเยอรมนี

ซึ่งผู้ชนะการประมูลไม่ระบุชื่อผู้ชนะการประมูล แต่ทีมประมูลของโคโลญซึ่งขายแอปเปิ้ลรุ่นแรก บอกว่าผู้ซื้อเป็น “ผู้ประกอบการที่ร่ำรวยจากฟาร์อีสท์.” เครื่องรุ่นแรกนี้เหลืออยู่เพียงประมาณ 50 เครื่องในโลกเท่านั้น

Leave a Reply