โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง

เว็บไซต์โรงเรียน เขียนด้วย Codeigniter Framework และออกแบบฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การประมวลผลหน้าเว็บออกมาได้อย่างลงตัว อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถแก้ไขข้อมูลจาก CMS ซึ่งออกแบบมาให้เข้าใจและใช้งานง่ายมาก การเขียน Code เน้นการเขียนลักษณะ Tableless ซึ่งจะสนับสนุน SEO เป็นอย่างดี เป็นเว็บเรียบง่าย ราคาเบาๆ 🙂

Company: โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง

Tools: CODEIGNITER, MYSQL, CSS, AJAX

Link:  http://www.bmaschool.net/suraoklong1/