เพชรสยาม

เว็บไซต์อาบอบนวดผู้ใหญ่ เขียนด้วย Codeigniter Framework และออกแบบฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การประมวลผลหน้าเว็บออกมาได้อย่างลงตัว อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถแก้ไขข้อมูลจาก CMS ซึ่งออกแบบมาให้เข้าใจและใช้งานง่ายมาก การเขียน Code เน้นการเขียนลักษณะ Tableless ซึ่งจะสนับสนุน SEO เป็นอย่างดี มีด้วยกันถึง 3 ภาษา คือ อังกฤษ ไทย และ ญี่ปุ่น

Company: เพชรสยาม

Tools: CODEIGNITER, MYSQL, CSS, AJAX

Link:  http://www.petchsiam.com