VONO

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับบอกคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งต้องการสื่อถึงการเริ่มเช้าวันใหม่ของคนวัยทำงานที่เร่งรีบด้วยอาหารง่ายๆ ไม่ต้องยุ่งยาก]
[Colour: แดง ขาว]

Company: VONO

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -