TOP TECH

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับองค์กร ที่ต้องการนำเสอนให้ผู้เยี่ยมชมได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่มี โดยออกแบบให้เรียบง่าย บอกให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมรู้ได้โดยทันทีว่าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับบริษัทอะไร โดยแสดงส่วนที่สำคัญๆ ไม่เยอะจนเกินไป]
[Colour: น้ำเงิน เทา แดง ขาว]

Company: TOP TECH

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -