SEBAMED

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ออกแบบให้ดูสบายตา สดใส จึงใช้โทนสีที่สดใส และเป็นสีหลักของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ดูจำง่ายและติดตามากยิ่งขึ้น]
[Colour: เขียว ชมพู ขาว]

Company: SEBAMED

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -