SACICT

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการแสดงสินค้าที่เรียบง่ายไม่ต้องการอะไรมากมายนัก แต่เพิ่มลูกเล่นการนำเสอนที่แปลกตา โดยเน้นให้ดูโล่งสบายตามากยิ่งขึ้น]
[Colour: เทา ขาว]

Company: SACICT

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -