PATRA

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการแสดงสินค้า เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ และออกแบบการวาง Layout ให้ดูโล่งสบายตา ให้ดูสะอาด จุดเด่นอยู่ที่ผลิตภัณฑ์]
[Colour: แดง น้ำตาล ครีม ขาว]

Company: PATRA

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -