OVALTINE

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์แสดงผลิตภัณฑ์ จึงออกแบบมาที่สื่อถึงคุณประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์ แสดงให้รู้สึกถึงยามเช้าที่หอมกรุ่นของผลิตภัณฑ์ และอบอุ่นจากไอแดดอ่อนๆ สดชื่นเย็นสบายเหมือนยืนอยู่กลางทุ่งหญ้า และมีการใช้สีของผลิตภัณฑ์ เป็นจุดสำคัญเพื่อให้คงความเป็นเอกลักษณ์ เมื่อผู้พบเห็นเปิดเข้ามาก็รู้ได้เลยว่าเป็ผลิตภัณฑ์อะไร โดยไม่ต้องเห็นโลโก้]
[Colour: น้ำตาล แดง ครีม]

Company: OVALTINE

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -