MIM THAMMASAT

mim

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับสถานศึกษาที่เป็นอนเตอร์ จึงต้องแสดงถึงความน่าเชื่อถือ มีการนำเสอนข้อมูลที่อ่านง่ายสบายตา ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ดีไซน์ให้แปลกตาให้ดูเป็น International]
[Colour: แดง ขาว]

Company: MIM THAMMASAT BUSINESS SCHOOL

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -