CARREFOUR

carrefour

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์องค์กร ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ ใช้งานง่าย มีการแสดงโปรโมชั่น สินค้าแนะนำที่ชัดเจน เพื่อประโยนชน์กับผู้ใช้ เรื่องของดีไซน์ต้องการความสดใหม่ โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้สีขององค์กร แต่ให้ดูสดใส น่าเข้ามาดูสินค้าและข้อมูลข่าวสาร]
[Colour: ฟ้า ขาว]

Company: CARREFOUR

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -