BRAND FIT

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการแสดงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับอาหารสมอง จึงออกแบบและนำเสนอภาพลักษณ์ที่เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้สมองในการพัฒนาและทำสิ่งนั้นๆ ให้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น]
[Colour: ฟ้า ขาว]

Company: BRAND FIT

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -