B.S. METAL CO.,Ltd

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับองค์กร ที่ต้องการความน่าเชื่อถือและมีการออกแบบที่เรียบง่าย เนื่องจากเว็บไวตืมีข้อมูลหลายส่วน จึงต้องมีการจัดการออกแบบให้เข้ากับข้อมูลที่มีอยู่และวัตถุประสงค์ขององค์กร]
[Colour: แดง ดำ ขาว]

Company: B.S. METAL CO.,Ltd

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -