Amela-EX

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ออกแบบให้ดูสบายรับกับสภาพอากาศที่แสงแดดจ้า จึงใช้โทนสีที่สดใส ดูแสบตานิดๆ แต่ก็ให้อารมสบายใจไม่ต้องกังวลด้วยผลิตภัณฑ์ที่แสดงในเว็บไซต์]
[Colour: ส้ม ขาว]

Company: Amela-EX

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -