999TV

999tv

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับความบันเทิง จึงออกแบบให้ดูน่าตื่นเต้นใช้สีที่เข้าช่วย การวาง Layout ให้เหมาะกับบันเทิงที่มีข้อมูลมากมายหลายประเภท แต่มีการค้นหาได้ง่าย แบ่งเป้นสัดส่วนที่คนสนใจมากน้อยตามลำดับ]
[Colour: แดง ดำ ขาว]

Company: 999TV

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -