เวชพงศ์โอสถ

vagchapong1

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาจีน ที่สืบเนื่องมาตั้งหลายยุคหลายสมัย มีความน่าเชื่อถือ ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเข้าไปในร้านจริง สร้างบรรยากาศโดยรวมให้สื่อไปในทางร้านยาจีน]
[Colour: แดง น้ำตาล ครีม ]

Company: เวชพงศ์โอสถ

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -