วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับสถานศึกษา ที่ต้องแสดงความน่าเชื่อถือ มีการนำเสอนข้อมูลที่อ่านง่ายสบายตา ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว แต่เพิ่มลูกเล่นให้ดูไม่น่าเบื่อด้วย intro ก่อนเข้าหน้าเว็บไซต์หลัก โดยใช้รูปภาพกิจกรรมต่างๆ ความสำเร็จทีได้รับ เพื่อให้ดูน่าเข้าเรียนมากยิ่งขึ้น]
[Colour: น้ำเงิน ขาว]

Company: วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -