The Google I/O keynote for 2013

87-google-io-2013

Google เริ่มก้าวลึกสู่ธุรกิจ ดนตรี เกมส์ สังคมออนไลน์ การค้นหา มากขึ้น ผมมีวีดีโอในงาน The Google I/O keynote for 2013 มาให้ชมกัน

วีดีโอจาก CNET

หลังจากงานนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว เรามาดูสิ่งที่ Google ไม่ได้พูดถึง

– Android 5.0 หรือแม้กระทั่ง 4.3

– มือถือรุ่นใหม่นอกเหนือจาก Galaxy 4

– New Tablet Nexus 7

– Chromebooks

– Glass News

– Nexus Q

– Smartwatch ที่สุ่มทำกันอยู่

– เทคโนโลยีการควบคุมรถยนต์ที่เรียกว่า Google’s automatic cars

– ไม่มีการพักกินของว่าง หรือ ได้ยืดแข้งยืดขา รวดเดียวจบเลย

สรุปแล้วไม่มีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจในการนำเสนอครั้งนี้เท่าที่ควร

Leave a Reply