บุญถาวร

เว็บไซต์บุญถาวร ทำงานกันเป็นทีม แบ่งหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน ทำให้ได้งานที่มีคุณภาพสวยงาม ใช้เทคโนโลยี FLASH + XML และมีระบบ Backend จัดการ XML เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลา

Company: บุญถาวร

Tools: PHP, CSS, JAVASCRIPT

Link:  http://www.boonthavorn.com/3d/