บริษัท ไอบาย โกลบอลเทรด จำกัด

เว็บไซต์ขายของ พัฒนาต่อยอดระบบเดิม เป็นระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ความเร็วสูงกว่า มีระบบ Backend สำหรับลูกค้าและ เจ้าของเว็บไซต์ มีระบบสถิติการเข้าชมเพื่อไปประเมิณทิศทางการตลด สามารถซื้อขายออนไลน์ได้ โดยระบบจะบันทึกข้อมูล และทำการแสดงผลให้ผู้ซื้อและผู้ขาย

Company: บริษัท ไอบาย โกลบอลเทรด จำกัด

Tools: PHP, MYSQL, CSS, JAVASCRIPT, AJAX, CODEIGNITER, API

Link:  http://www.ibuy.co.th/